گواهینامه معتبر بین المللی آموزشی Audiso کشور چک

نام گواهینامه: Audiso Certificate
کشور صادرکننده: چک
سازمان اعتبار دهنده گواهینامه : cai
 نماینده صدور گواهینامه : Arm Cert
نحوه استعلام:
این گواهینامه دارای رجیستر بین المللی  و در سایت www.audiso.cz قابل استعلام می باشد.

در صورت نیاز، می توانید علاوه بر گواهینامه های ملی و بین المللی مرکز که جهت دانش پژوهان در پایان دوره آموزشی، صادر و ارسال می گردد، گواهینامه مذکور را نیز در زمان ثبت نام درخواست نمایید.