گواهینامه استاندارد جهت مدیران کنترل کیفیت، کارشناسان حقیقی استاندارد و کارشناسان آزمایشگاه های همکار با امتیاز بازآموزی

مرکز آموزش آلپ (آروَن لایق پارسیان) دارای مجوز فعالیت آموزش حضوری و غیرحضوری از  سازمان ملی استاندارد به شرح مجوزات ذیل می باشد و گواهینامه های پایان دوره این مرکز مورد تائید سازمان استاندارد در سراسر کشور می باشد.

مجوز فعالیت آموزش حضوری و مجازی با امتیاز بازآموزی از سازمان ملی استاندارد در سراسر کشور

شماره مجوز  جهت برگزاری دوره های حضوری سازمان ملی استاندارد

۸۹/۱۸۹۰۳/۰۰/۳

شماره مجوز آموزش الکترونیک (مجازی) سازمان ملی استاندارد در سطح ملی

۸۹/۱۸۹۰۳/۰۰/۳E

جهت بررسی اصالت مجوز این مرکز و بهره مندی از امتیاز بازآموزی آن می توانید بر روی لینک زیر، کلیک و وارد سایت سازمان ملی استاندارد ایران شوید و در لیست اکسل فهرست مراکز آموزشی همکار سازمان ملی استاندارد، نام مؤسسه (آلپ) آروَن لایق پارسیان را مشاهده فرمایید.

https://www.isiri.gov.ir/portal/home/