وبینار آموزشی آنلاین کشوری تقلبات رایج در صنایع غذایی و راههای تشخیص آنها

مدرس : دکتر مرتضی جمشیدعینی (مدرس دانشگاه، مؤلف و پژوهشگر صنایع غذایی)

۵ امتیاز غذا و دارو – دارای امتیاز آموزشی استاندارد

ارائه گواهینامه های معتبر در سراسر کشور

تا پیش از شروع دوره، امکان ورود وجود ندارد، لطفاً تماس نگیرید