آموزش

بسیاری از شرکتها مایل به برگزاری دوره های آموزشی برای پرسنل و مدیران خود می باشند

تا از صلاحیت و دانش پرسنل خود اطمینان حاصل نمایند.

این دوره ها به صورت جمعی و فردی و حتی در محل سازمانها قابل انجام می باشد

آکادمی آموزشی آلپ ALP ACADEMY در سطح متفاوتی دوره های آموزشی را برگزار می نماید برای مثال :

دوره های ممیزی داخلی

دوره های مدیریتی و کیفیت

دوره های فنی صنایع غذایی

دوره های فنی صنایع پلیمر

جهت ثبت نام در دوره های آموزشی شرکت آلپ ALP ACADEMY می توانید با شماره های ۰۹۱۲۸۹۵۳۸۴۸ – ۰۹۹۱۲۸۰۲۵۷۵ تماس حاصل فرمایید.