درخواست برگزاری دوره آموزشی

بسیاری از شرکتها مایل به برگزاری دوره های آموزشی برای پرسنل و مدیران خود می باشند

تا از صلاحیت و دانش پرسنل خود اطمینان حاصل نمایند.

این دوره ها به صورت جمعی و فردی و حتی در محل سازمانها قابل انجام می باشد

آکادمی آموزشی آلپ ALP ACADEMY در سطح متفاوتی دوره های آموزشی را برگزار می نماید برای مثال :

دوره های ممیزی داخلی

دوره های مدیریتی و کیفیت

دوره های فنی صنایع غذایی

دوره های فنی صنایع پلیمر

جهت درخواست برگزاری دوره های آموزشی برای سازمان خود توسط آکادمی آلپ ALP ACADEMY می توانید با شماره ۰۹۱۲۸۹۵۳۸۴۸ در ارتباط باشید.