مراحل ثبت نام، انتخاب دوره آموزشی، دریافت محتوای آموزشی، آزمون نهایی، شرکت در ارزشیابی دوره و دریافت گواهینامه :

مرحله اول: ورود به سایت از قسمت «ورود/عضویت» در بالای سایت

الف) عضویت/ورود در سایت   ب) انتخاب دوره آموزشی مورد نظر و افزودن به سبد خرید و پرداخت هزینه    د) پرداخت شهریه دوره آموزشی به صورت آنلاین و در سایت

مرحله دومدریافت محتوای آموزشی 

 دانلود محتوای آموزشی دوره در پنل کاربری اختصاصی دانش پژوه از قسمت سفارشات ( نمایش) با ورود به قسمت کارتابل آموزشی من و مطالعه محتوای آموزشی

مرحله سومآزمون نهایی

شرکت در آزمون نهایی پایان دوره به صورت آنلاین از طریق پنل کارتابل آموزشی دانش پژوه و قسمت سفارشات (نمایش) و شرکت در آزمون دوره، حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ثبت نام دوره آموزشی از طریق کارتابل آموزشی دانش پژوه

لازم به ذکر است در صورت عدم قبولی در آزمون، دانش پژوه می تواند پس از مطالعه مجدد، حداکثر تا دو مرتبه دیگر به صورت رایگان در آزمون شرکت نماید.

مرحله چهارم: شرکت در نظرسنجی پایان دوره به صورت آنلاین از طریق کارتابل آمنوزشی اختصاصی دانش پژوه و قسمت نظرسنجی پایان دوره بلافاصله پس از اتمام آزمون آنلاین دوره آموزشی

مرحله پنجمارسال گواهینامه

پس از بررسی آزمون توسط اساتید دوره و تائید مدیریت مرکز و اخذ تائیدیه و مجوز از مراجع ذیصلاح، گواهینامه پایان دوره آموزشی دانش پژوه صادر و مطابق با نحوه درخواست وی هنگام ثبت نام دوره، برای دانش پژوه ارسال می گردد.                                                        

ویدئو آموزشی ثبت نام دوره های آموزشی، شرکت در آزمون و نظرسنجی