جلال صادقی زاده

دکترای صنایع غذایی

غلامرضا یاسائی

دکترای صنایع غذایی

سمیه موسوی

دکترای توکسین ها

محمد مجاهدفر

دکترای دامپزشکی

سیدحسین بنی طبا

دکترای شیمی تجزیه

رزیتا وطنچیان

دکترای شیمی معدنی

حسن دهقان

دکترای مدیریت صنعتی

وجیهه ترابی

دکترای شیمی معدنی

الهه نوربالا

دکترای شیمی تجزیه

علی اکبر کمالی اردکانی

دکترای صنایع غذایی

مسعود حبیبی

دکترای صنایع غذایی

حمید ضیغمیان

ارشد صنایع غذایی

محمد وحدتی

ارشد صنایع غذایی

سیدمهدی قریشیان

ارشد صنایع غذایی

مهدی کفاش زاده

ارشد شیمی تجزیه

مجتبی اکرم زاده

ارشد شیمی تجزیه

ابوالفضل عادلی

ارشد صنایع غذایی

سجاد شاکر

ارشد صنایع غذایی

بتول قادری

ارشد شیمی آلی

ایمان امامی

ارشد صنایع غذایی