گواهینامه های پایان دوره

گواهینامه سازمان غذا و دارو جهت مسئولین فنی با امتیاز بازآموزی

گواهینامه سازمان استاندارد جهت مدیران کنترل کیفیت و کارشناسان حقیقی استاندارد با امتیاز بازآموزی

گواهینامه لاتین بین المللی ALP ACADEMY با کد رجیستری و قابلیت استعلام

گواهینامه ترجمه شده توسط دارالترجمه رسمی در سربرگ وزارت دادگستری جهت مهاجرت

گواهینامه معتبر بین المللی آکادمی Stanford Cert کشور آمریکا با کد رجیستری و قابلیت استعلام

گواهینامه معتبر بین المللی آکادمی Cambridge Cert کشور انگلستان با کد رجیستری و قابلیت استعلام

گواهینامه معتبر بین المللی آکادمی Oxford Cert کشور انگلستان با کد رجیستری و قابلیت استعلام