مجوز فعالیت آموزش مجازی از مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مرکز آموزش آروَن لایق پارسیان (آلپ) دارای مجوز مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی    

مرکز آموزش آروَن لایق پارسیان (آلپ) دارای لوگوی طلایی ساماندهی فعالیت مجازی از مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد که با اعطای لوگو به رسانه های برخط ، هویت صاحب آن و صلاحیت وی را برای فعالیت احراز می نماید .