مجوز فعالیت آموزش مجازی با امتیاز بازآموزی از سازمان ملی استاندارد در سراسر کشور

(شماره مجوز ۸۹/۱۸۹۰۳/۰۰/۳E)

جهت بررسی اصالت مجوز این مرکز و بهره مندی از امتیاز بازآموزی آن می توانید بر روی لینک زیر، کلیک و وارد سایت سازمان ملی استاندارد ایران شوید و در لیست اکسل فهرست مراکز آموزشی همکار سازمان ملی استاندارد، نام موسسه آروَن لایق پارسیان (آلپ) را  مشاهده فرمایید.

http://amoozesh.isiri.gov.ir

مجوز فعالیت آموزشی دوره های مجازی (غیر حضوری) از سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان مرکز آموزش همکار و مورد تائید در زمینه های آموزش دوره های  سیستم های مدیریت کیفیت، تکنیک های کیفیت و فنی و مهندسی در زمینه صنایع غذایی، صنایع شیمیایی، صنایع پلیمر، میکروبیولوژی و بسته بندی

 مرکز آموزش مجازی آروَن لایق پارسیان (آلپ) دارای مجوز برگزاری دوره های مجازی (غیر حضوری) با مجوز و تأییدیه سازمان ملی استاندارد ایران در سراسر کشور می باشد و تمامی دوره های غیر حضوری این مرکز دارای امتیاز بازآموزی جهت مدیران کنترل کیفیت، کارشناسان حقیقی استاندارد، کارشناسان آزمایشگاه های همکار سازمان ملی استاندارد، دانشجویان و … در سراسر کشور می باشد.