گواهینامه غذا و دارو جهت مسئولین فنی واحدهای صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی با امتیاز بازآموزی

مرکز آموزش آلپ (آروَن لایق پارسیان) دارای مجوز فعالیت آموزش حضوری و غیرحضوری از سازمان غذا و دارو به شرح مجوزات ذیل می باشد و گواهینامه های پایان دوره این مرکز مورد تائید سازمان غذا و دارو در سراسر کشور می باشد.

مجوز فعالیت آموزش حضوری و مجازی با امتیاز بازآموزی از سازمان غذا و دارو

شماره مجوز  جهت برگزاری دوره های حضوری سازمان غذا و دارو

۱۷/۱/۲۲۶۲۰۶/پ

شماره مجوز آموزش الکترونیک (مجازی) سازمان غذا و دارو در سطح ملی

۱۷/۱/۲۲۳۰۰۹/پ

جهت بررسی اصالت مجوز این مرکز و بهره مندی از امتیاز بازآموزی آن می توانید بر روی لینک زیر، کلیک و وارد سایت سازمان ملی غذا و دارو ایران شوید و در لیست اکسل فهرست مراکز آموزشی همکار سازمان غذا و دارو، نام موسسه آروَن لایق پارسیان را مشاهده فرمایید.

https://www.fda.gov.ir/fa