گواهینامه ترجمه شده توسط دارالترجمه رسمی در سربرگ وزارت دادگستری

در صورت نیاز، می توانید علاوه بر  گواهینامه های ملی و بین المللی مرکز که جهت دانش پژوهان در پایان دوره آموزشی،  صادر و ارسال می گردد، گواهینامه مذکور را نیز که معتبرترین گواهینامه مهارتی و ترجمه شده توسط دارالترجمه رسمی، در سربرگ وزارت دادگستری جهت مهاجرت و دارای اعتبار در تمام کشورهای جهان می باشد را در زمان ثبت نام درخواست نمایید.

کشور صادرکننده: ایران
مرکز صدور گواهینامه: مرکز آموزش آلپ (ALP ACADEMY)
سازمان اعتبار دهنده گواهینامه : مراجع ذیصلاح و معتبر ملی و بین المللی تائید کننده مرکز آموزش آلپ شامل:

سازمان ملی استاندارد ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه و …

(مجوزات و اعتبارات مرکز و مراجع ذیصلاح ملی و بین المللی تأیید کننده مرکز در سایت در منو مجوزهای مرکز موجود و قابل روئت و دانلود می باشد)
نحوه استعلام:
این گواهینامه دارای کد رهگیری اختصاصی و در سایت WWW.ALPACADEMY.IR دارای قابلیت استعلام اصالت گواهینامه می باشد.

این گواهینامه با توجه به مجوزات و اعتبارات مرکز آموزش آلپ و  ترجمه توسط دارالترجمه های رسمی کشور در سربرگ وزارت دادگستری به عنوان معتبرترین مدرک دوره های آموزشی مهارتی جهت مهاجرت می باشد.