برای آموزش مجازی بدو خدمت مسئولین فنی، هرروز هفته و در هرلحظه از شبانه روز میتوانید ثبت نام کنید یا در آزمون آنلاین آن شرکت نمایید

گواهینامه دوره بدو خدمت، فقط شنبه هرهفته صادر و ارسال میگردد

پکیج آموزشی آنلاین تکنولوژی روغنهای خوراکی

————————————————

مدرسین :

۱- دکتر آسیه حسن زاده  ۲- مهندس الهه جعفری

برای ورود به کلاس، از طریق منوی سایت و گزینه دوره های آموزشی آنلاین، اقدام نمائید

تا پیش از برگزاری کلاس، امکان ورود وجود ندارد، لطفا تماس نگیرید