مجوز برند آموزشی آلپ از سازمان مالکیت معنوی قوه قضائیه

شماره ثبت ۳۸۹۰۳۶

برند آموزشی آلپ همان علامتی است که دانش پژوهان با دیدن، شنیدن یا حتی حس کردن آن، نام یک شرکت آموزشی موفق در ذهنشان تداعی می‌شود . امروزه بسیاری از شرکت‌ها برای برندسازی خود تلاش زیادی میکنند.

هویت برند در واقع پایه و اساس هر شرکت یا سازمان است.

مرکز آموزش آروَن لایق پارسیان (آلپ) در سال ۱۳۹۹ موفق به اخذ برند آموزشی آلپ با شماره ثبت ۳۸۹۰۳۶ از سازمان مالکیت معنوی قوه قضائیه شد.