مجوز فعالیت آموزش حضوری با امتیاز بازآموزی از سازمان ملی استاندارد در سراسر کشور

(شماره مجوز ۸۹/۱۸۹۰۳/۰۰/۳)

جهت بررسی اصالت مجوز این مرکز و بهره مندی از امتیاز بازآموزی آن می توانید بر روی لینک زیر، کلیک و وارد سایت سازمان ملی استاندارد ایران شوید و در لیست اکسل فهرست مراکز آموزشی همکار سازمان ملی استاندارد، نام موسسه آروَن لایق پارسیان (آلپ) را  مشاهده فرمایید.

http://amoozesh.isiri.gov.ir

مجوز فعالیت آموزشی دوره های حضوری از سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان مرکز آموزش همکار و مورد تأیید در زمینه های آموزش دوره های  سیستم های مدیریت کیفیت، تکنیک های کیفیت و فنی و مهندسی در زمینه صنایع غذایی، صنایع شیمیایی، صنایع پلیمر، میکروبیولوژی و بسته بندی

 مرکز آموزش آروَن لایق پارسیان (آلپ) دارای مجوز برگزاری دوره های حضوری با مجوز و تأییدیه سازمان ملی استاندارد ایران در سراسر کشور می باشد و تمامی دوره های حضوری این مرکز دارای امتیاز بازآموزی جهت مدیران کنترل کیفیت، کارشناسان حقیقی استاندارد، کارشناسان آزمایشگاه های همکار سازمان ملی استاندارد، دانشجویان و … در سراسر کشور می باشد.