گواهینامه معتبر بین المللی آموزشی BRS کشور آمریکا

نام گواهینامه: BRS Certificate
کشور صادرکننده: آمریکا
سازمان اعتبار دهنده گواهینامه : cai
 نماینده صدور گواهینامه : BRS ایران
نحوه استعلام:
این گواهینامه دارای رجیستر بین المللی  و در سایت www.brsacademy.com قابل استعلام می باشد.

در صورت نیاز، می توانید علاوه بر گواهینامه های ملی و بین المللی مرکز که جهت دانش پژوهان در پایان دوره آموزشی، صادر و ارسال می گردد، گواهینامه مذکور را نیز در زمان ثبت نام درخواست نمایید.