آکادمی آلپ | آموزش مجازی | IRAN-EUROPE | ALP ACADEMY

7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز پاسخگوی شما هستیم

از طریق شماره 09128953848 در واتساپ، تلگرام و ایتا

آکادمی بین المللی همکار سازمان ملی استاندارد و سازمان غذا و دارو

چت واتساپ، تلگرام و ایتا : 09128953848

راهنمای صوتی ثبت نام دوره های آلپ
00:00
00:00
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

تماس با ما 📞

لوگوی لاتین سایت 28 اسفند 1401

👤

منوی سایت

اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

تلگرام و ایتا : alpacademyeurope@

اینستاگرام: alpacademy.ir@

دوره های آموزشی مجازی

عملیات کاشت و داشت باغات پسته

عملیات کاشت و داشت باغات پسته

عملیات کاشت و داشت باغات پسته

👤 استاد : اساتید آکادمی آلپ

🖥 نوع دوره : غیرحضوری (مجازی) آفلاین

📕 محتوای آموزشی : فایل پی دی اف (180 صفحه) + ارتباط با استاد از طریق کارتابل آموزشی

⏰ مدت زمان مندرج در گواهینامه فارسی : 24 ساعت

 

📋 نوع گواهینامه : ملی و بین المللی (به انتخاب دانش پژوه)

 

باتوجه به قراداد همکاری آکادمی آلپ با شرکت ملی پست، به هیچ عنوان تحویل گواهی بصورت حضوری انجام نمیشود و تمام گواهی های فیزیکی درخواستی از طریق پست ارسال میگردد.

آموزش مسئول فنی مسئولین فنی مدیر کنترل کیفیت عملیات کاشت و داشت باغات پسته ایکاد آکادمی آلپ آکادمی آلپ

📝 عملیات کاشت و داشت باغات پسته

📝 The operation of planting and maintaining pistachio orchards

 پسـته یکـی از محصـولات عمـده باغـی کشـور و اسـتان قـم مـی باشـد کـه بـه دلیـل مقاومـت بـه انـواع تنــش هــا بــه ویــژه تنــش شــوری و خشــکی قابلیــت کشــت در شــرایط مختلــف آب و خاکــی را دارد. هــم اکنـون ایـران و آمریـکا از تولیـد کننـدگان و صـادر کننـدگان بـزرگ ایـن محصـول مـی باشـند. در آمریـکا هـرچنـد سـطح زیـر کشـت پسـته پاییـن تـر از ایـران می باشـد ولیکـن به دلیـل عملکـرد بالاتـر در واحد سـطح، تولیـد سـالیانه آن بالاتـر از ایـران بـوده کـه بـا توسـعه سـطح زیـر کشـت آن بویـژه در ایالاتـی مثـل کالیفرنیا، تولیـد آن از ایـن هـم فراتـر رفتـه و رقیـب جـدی ایـران درصـادرات خواهـد بـود.
عملکـرد پسـته در باغـات کشـور کمتـر از یـک تـن پسـته خشـک در هکتـار مـی باشـد. در ایـن دوره آموزشی سـعی شـده اسـت کـه کلیـه عملیـات زراعـی کاشـت و داشـت درختـان پسـته بـه صـورت کاربـردی شـرح داده شـود تـا بـرای پسـته کاران قابـل اسـتفاده باشـد. ایـن دوره آموزشی اشـاره ای بـه ارقـام و پایـه هـای پسـته، گلدهـی، میـوه دهـی، احـداث بـاغ، پیونـد و هـرس، آبیـاری، تغذیـه و کوددهـی
، اصـلاح خـاک هـای شـور و قلیـا، سـرمازدگی، آقـات و بیمـاری هـای مهـم و عارضـه هـای مهـم درختـان پسـته دارد. امیـد اسـت پسـته کاران عزیـز بتواننـد بـا استفاده از ایـن دوره آموزشی بـا اصـول کاشـت و داشـت باغـات پسـته آشـنا شـده و بـا کاربـرد آن هـا در عمـل، عملکـرد کمـی و کیفـی (درصـد خندانـی و انـس) باغـات خـود را افزایـش دهنـد.

 

از دیگر مزایای شرکت در این دوره استفاده از انواع گواهینامه و مدرک معتبر ملی و بین المللی با کد رهگیری اختصاصی و قابل استعلام می باشد.

✅گواهینامه های قابل دریافت پس از موفقیت در دوره آموزشی عملیات کاشت و داشت باغات پسته :

🔷گواهینامه معتبر ملی پایان دوره آکادمی آلپ با کد رجیستری و قابلیت استعلام و امکان ترجمه رسمی

🔷گواهینامه معتبر لاتین بین المللی ALP ACADEMY  با کد رجیستری و قابلیت استعلام

🔷گواهینامه ترجمه شده توسط دارالترجمه رسمی در سر برگ وزارت دادگستری جهت مهاجرت

🔷گواهینامه معتبر بین المللی پایان دوره آموزشی آکادمی  Stanford Cert (استنفورد سرت) کشور آمریکا

🔷گواهینامه معتبر بین المللی پایان دوره آموزشی آکادمی  Cambridge Cert (کمبریج سرت) کشور انگلستان

🔷گواهینامه معتبر بین المللی پایان دوره آموزشی آکادمی  Oxford Cert (آکسفورد سرت) کشور انگلستان

🔷گواهینامه معتبر بین المللی پایان دوره آموزشی ARS کشور استرالیا

🔷گواهینامه معتبر بین المللی پایان دوره آموزشی CRS کشور کانادا

 

📚 سرفصل ها :

ارقام و پایه های پسته

گلدهی

میوه دهی

احداث باغ پسته

پیوند و هرس

آبیاری

تغذیه و کوددهی

اصلاح خاک های شور و قلیا

سرمازدگی

آفات و بیماری های مهم

عارضه های مهم

 

آکادمی آلپ

معتبرترین مرکز آموزش مجازی تخصصی بین المللی صنایع غذایی و مدیریت کیفیت در کشور

نظرات دانش پژوهان شرکت کننده در نظرسنجی این دوره

احسان علومی
بیشتر بخوانید
توضیحات بسیار عالی بود
ندا بحرالعلومی
بیشتر بخوانید
بی نظیر و بدون نقص، تشکر بابت زحمات تون
المیرا اسدی
بیشتر بخوانید
باتشکر از زحمات شما
پگاه صباحی
بیشتر بخوانید
باعرض سلام و خسته نباشید، تقاضا دارم دوره های مرتبط با این عنوان بیشتر برگزار شود
باران چگینی
بیشتر بخوانید
سپاس از استاد محترم
مجید کریمی
بیشتر بخوانید
عااالی بود
قبل
بعدی

میانگین درصد رضایت تمام دانش پژوهان

Call Now Button