کارتابل آموزشی من

برای مشاهده این قسمت باید وارد سایت شوید

👤

نظرسنجی دوره های آموزشی

باتشکر از حضور شایسته شما در این دوره/ وبینار آموزشی، لطفاً به منظور ارزیابی و بهبود کیفیت آموزش های الکترونیکی نسبت به تکمیل پرسشنامه زیر اقدام فرمایید. لازم به توضیح است که در پرسشنامه زیر تمامی موارد و اجزای تشکیل دهنده آموزش الکترونیکی براساس استاندارد ملی شماره ۱۰۰۰۰ ( آموزش الکترونیکی- ویژگیها ) مورد سئوال است.

دوره های آنلاین

برای شرکت در ارزیابی پایان دوره آموزشی غیرحضوری باید وارد حساب کاربری خود شوید.

دوره های مجازی آفلاین

برای شرکت در ارزیابی پایان دوره آموزشی غیرحضوری باید وارد حساب کاربری خود شوید.