آکادمی آلپ | آموزش مجازی | IRAN-EUROPE | ALP ACADEMY

7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز پاسخگوی شما هستیم

از طریق شماره 09128953848 در واتساپ، تلگرام و ایتا

آکادمی بین المللی همکار سازمان ملی استاندارد و سازمان غذا و دارو

چت واتساپ، تلگرام و ایتا : 09128953848

راهنمای صوتی ثبت نام دوره های آلپ
00:00
00:00
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

تماس با ما 📞

لوگوی لاتین سایت 28 اسفند 1401

👤

منوی سایت

اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

تلگرام و ایتا : alpacademyeurope@

اینستاگرام: alpacademy.ir@

دوره های آموزشی مجازی

تکنولوژی خرما و فرآورده های آن

تکنولوژی خرما و فرآورده های آن

تکنولوژی خرما و فرآورده های آن

👤 استاد : اساتید آکادمی آلپ

🖥 نوع دوره : غیرحضوری (مجازی) آفلاین

📕 محتوای آموزشی : فایل پی دی اف + فیلم + ارتباط با استاد از طریق کارتابل آموزشی

⏰ امتیاز : 5 امتیاز سازمان غذا و دارو  –  موردتأیید در سراسر کشور

 

📋 نوع گواهینامه : ملی و بین المللی (به انتخاب دانش پژوه)

 

باتوجه به قراداد همکاری آکادمی آلپ با شرکت ملی پست، به هیچ عنوان تحویل گواهی بصورت حضوری انجام نمیشود و تمام گواهی های فیزیکی درخواستی از طریق پست ارسال میگردد.

آموزش مسئول فنی مسئولین فنی مدیر کنترل کیفیت تکنولوژی خرما و فرآورده های آن ایکاد آکادمی آلپ آکادمی آلپ

📝تکنولوژی خرما و فرآورده های آن

📝Date technology and its products

امـروزه بسـته بندی در اشـکال و روشهـای مختلـف توسـعه یافتـه اسـتانتخـاب فـرم مناسـب بـرای بسـته بندی، بیشـتر بـر اسـاس مسـائل فنـی و تکنیکـی مؤثـر در نـوع سـاختار هندسـی صـورت میپذیـرددر طراحـی سـاختار، نـوع مـواد اولیـه نظیـر ورق مقـوا، ورق فلـز، پلاسـتیک، شیشـه و ماننـد آنهـا و نیـز توانمنـدی ماشـین آلات سـاخت بسـته ها موثـر اســت. امــا در تمامــی بســته بندی ها رعایــت درج نــام تجــاری محصــول، تاریــخ انقضــا، تاریـخ تولیـد و درج جـدول ارزش تغذیـه ای الزامـی اسـتطراحـی یـک لوگـو یا نشـانه ی متناسـب بـا خرمـا یـا محصـول تهیـه شـده از خرمـا کـه در آن نکاتـی چـون؛ سـادگی و انسـجام در اجـزاء، بیـان تصویـری مناسـب، متفـاوت بـودن و جـذاب و گیرابـودن رعایـت شــده باشــد، در توفیــق فــروش محصــول و زیبایــی بســته بندی آن تاثیــر بــه ســزایی داردطراحـی ایـن لوگـو بایـد بـه گونـهای باشـد کـه خصوصیـات خرمـا یـا محصـول خرمـای بســته بنــدی شــده را تــا حــد ممکــن بــه وســیله تصویــر یــا نوشــتار بیــان کنــد و بیننــده بــا دیــدن آن بتوانــد ارتبــاط و هماهنگــی بیــن ایــن محصــول، فضــای کلــی بســته بندی و شـکل لوگـو را مشـاهده کنـددر انتخـاب مـواد و روش بسـته بندی بایـد تمـام ملاحظـات نظیــر ملاحظــات زیســت محیطــی، جــذب خریــدار، حفــظ کیفیــت محصــول و افزایــش عمـر نگهـداری محصـول مـورد لحـاظ قـرار گیـردقابلیـت بازیافـت و اسـتفاده مجـدد از بســته بندی مــواد غذایــی مهمتریــن بخــش صنعــت بســته بندی میباشــد.

 

این دوره برای چه کسانی مفید است؟

این دوره برای مسئولین فنی، مدیران کنترل کیفیت، مسئولین آزمایشگاه، دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های صنایع غذایی، مهندسی بهداشت محیط و حرفه ای، بهداشت و ایمنی مواد غذایی، بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، میکروبیولوژی و کلیه رشته های مرتبط با مواد غذایی مفید می باشد.

از دیگر مزایای شرکت در این دوره استفاده از انواع گواهینامه و مدرک معتبر ملی و بین المللی با کد رهگیری اختصاصی و قابل استعلام می باشد.

✅گواهینامه های قابل دریافت پس از موفقیت در دوره آموزشی تکنولوژی خرما و فرآورده های آن :

🔷گواهینامه معتبر آکادمی آلپ با مجوز و تأییدیه سازمان غذا و دارو و دارای کد رجیستری و قابلیت استعلام و دارای امتیاز بازآموزی

🔷گواهینامه ترجمه شده توسط دارالترجمه رسمی در سر برگ وزارت دادگستری جهت مهاجرت

🔷گواهینامه معتبر بین المللی پایان دوره آموزشی آکادمی  Stanford Cert (استنفورد سرت) کشور آمریکا

🔷گواهینامه معتبر بین المللی پایان دوره آموزشی آکادمی  Cambridge Cert (کمبریج سرت) کشور انگلستان

🔷گواهینامه معتبر بین المللی پایان دوره آموزشی آکادمی  Oxford Cert (آکسفورد سرت) کشور انگلستان

🔷گواهینامه معتبر بین المللی پایان دوره آموزشی ARS کشور استرالیا

🔷گواهینامه معتبر بین المللی پایان دوره آموزشی CRS کشور کانادا

 

📚 سرفصل های تکنولوژی تولید عرقیات گیاهی :

✅مقدمه

✅تجربیات تولید محصول

✅مراقبت های برداشت

✅مراقبت های پس از برداشت

✅تغییرات در خصوصیات محصول

✅کیفیت محصول

✅شرایط محیطی رشد درخت خرما

✅ارزش غذایی خرما

✅دسته بندی خرما

✅انواع خرما

✅عمل آوری

✅کاهش رطوبت خرما

✅شرایط مناسب انبار خرما

انواع آفات خرما

مراحل برداشت خرما

عملیات های اصلی در کارگاه های بسته بندی خرما

حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولیدکننده انواع خرما

✅روشهای پیشگیری و مبارزه با آفات انباری خرما

آزمایشات خرما

اساس درجه بندی خرمای خشک

مشتقات و فرآورده های خرما

سرکه خرما

✅الکل خرما

✅شیره خرما

قند خرما

خمیر خرما

✅عسل خرما

✅سس استیک خرما

✅رب خرما

✅کمپوت خرما

✅قند مایع خرما

✅رنگینک خرما

✅فرآورده های حاصل از هسته خرما

✅روغن هسته خرما

✅مصارف چوب و الیاف نخ

موارد قابل توجه در هنگام خرید خرما

 

آکادمی آلپ

معتبرترین مرکز آموزش مجازی تخصصی بین المللی صنایع غذایی و مدیریت کیفیت در کشور

نظرات دانش پژوهان شرکت کننده در نظرسنجی این دوره

احسان علومی
بیشتر بخوانید
توضیحات بسیار عالی بود
ندا بحرالعلومی
بیشتر بخوانید
بی نظیر و بدون نقص، تشکر بابت زحمات تون
المیرا اسدی
بیشتر بخوانید
باتشکر از زحمات شما
پگاه صباحی
بیشتر بخوانید
باعرض سلام و خسته نباشید، تقاضا دارم دوره های مرتبط با این عنوان بیشتر برگزار شود
باران چگینی
بیشتر بخوانید
سپاس از استاد محترم
مجید کریمی
بیشتر بخوانید
عااالی بود
قبل
بعدی

میانگین درصد رضایت تمام دانش پژوهان

Call Now Button